Schove Verhuur

Kamers, appartementen & studio's in Groningen

geen inschrijving!
geen bemiddelingskosten!

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is ons kantoor helaas gesloten. Per email zijn we wel bereikbaar.
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door Schove Groep met zorg samengesteld, toch kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Schove Groep verstrekt via deze internetsite alleen informatie over producten en diensten die door Schove worden aangeboden.

Aansprakelijkheid juistheid en volledigheid informatie
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Schove Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het continu functioneren en de actualiteit van de internetsite en de informatie die er getoond wordt, ook niet voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Berekeningen op de internetsite
Aan de berekeningen die tot stand zijn gekomen door de gebruiker verstrekte gegevens, kunnen geen rechten worden ontleend. Alle berekeningen zijn geschatte berekeningen a.d.h.v. de door u verstrekte gegevens.

Externe links op de site
Links naar sites die niet door Schove Groep worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Schove uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar gelinkt wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Schove Groep worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectueel eigendom
De op deze internetsite afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Schove Groep, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Schove Groep.